Üdvözöljük a

A Zala Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság illetékessége, feladat- és hatásköre

honlapján!

-

Kamarai rendezvények

<< 2021 Február >>
KeSzeCsüSzoVa
1234567
891011121314
15161718192021
222324262728

A Zala Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság illetékessége, feladat- és hatásköre

Az MFKB a szakképzés fejlesztése szempontjából, 2012. október 01-től konzultációs, javaslattevő, véleményező és tanácsadó megyei testületként működik.

Az MFKB hatásköre kiterjed minden olyan szakképzésre vonatkozó kérdéskörre, amely befolyásolja a megye szakképzés fejlesztésének elősegítését.

Az MFKB köteles megtárgyalni minden olyan ügyet, amelyet a vonatkozó jogszabályok véleményezésre, állásfoglalásra, javaslattételre, valamint döntésre a hatáskörébe utalnak.

Az MFKB javaslatot tesz:

  • a gazdaság igényeit és a munkaerő-piaci kereslet adatait, valamint a megyei beiskolázást figyelembe véve a szakképzés megyei szükségleteire;
  • az adott megyében székhellyel rendelkező fenntartó tekintetében, fenntartónként az általuk folytatott szakképzésben indított, állami költségvetési hozzájárulásban részesíthető és a nem támogatott szakképesítésekre (a szakképzés irányaira) és a fenntartó által indítható szakképesítések keretszámaira (beiskolázási arányaira). E javaslattételi jog nem terjed ki a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter által rendeletben meghatározott, munkaerő-piaci relevanciával nem rendelkező művészeti, kulturális, kézműves, hagyományőrző, továbbá a honvédelmi és rendészeti szakképesítésekre;
  • a felnőttoktatást is magába foglaló iskola rendszerű szakképzésben az állam által elismert szakképesítésekre, és a szakközépiskolák ágazati képzéseire valamint az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az államháztartás vagy az európai uniós források által támogatott, állam által elismert szakképesítésekre;
  • a decentralizált keret pályázatainak nyerteseire és az általuk nyert összeg nagyságára;
  • a képzési alaprész központi kerete megyei felhasználásának céljaira, a fejlesztésekben részesülő intézményekre;
  • a nívódíj odaítélésére;
  • az adott megyében a hiány-szakképesítésekre, valamint a szakiskolai tanulmányi ösztöndíjról szóló kormányrendeletben meghatározott ösztöndíjra jogosító szakképesítésekre;

 

Az bizottság együttműködik az országos, a regionális és a megyei szervezetekkel a szakképzési feladatok és a szakképzésfejlesztés tervezésében.

 

Közreműködik munkaerő-piaci információk, a foglalkoztatási, foglalkoztathatósági adatok és prognózisok alapján a nemzetgazdasági igények és a szakképzés fejlesztésének összehangolásában, illetve a pályaorientációs és a pályakövetési feladatok megvalósításában.

Kidolgozza az iskolarendszerű szakképzés fejlesztésének az adott megyére vonatkozó, a szakképzés irányainak és a beiskolázás arányinak rövid- és középtávú tervét tartalmazó szakképzés-fejlesztési koncepcióját, amely a megye közép- és hosszú távú területfejlesztési stratégiájának részét képezi.

 

Állást foglal fenntartói megkeresés esetén a szakképzést érintő fenntartói döntések megyei munkaerő-piaci kereslettel összefüggő megalapozottságáról.

 

Részt vállal az iskolai rendszerű szakképzés fejlesztésével összefüggő pályázatok, fejlesztési programok elkészítésében, lebonyolításában és a pályakövetési rendszer működtetésében.

 

Ellátja az alaprész decentralizált keretével és a nívódíj odaítélésével kapcsolatos pályázatok értékelésével kapcsolatos feladatokat valamint a külön jogszabályban meghatározott feladatokat.

 

Kezdeményezi az arra hatáskörrel rendelkező szervezetek és intézmények felé az iskolai rendszerű szakképzés és az iskolarendszeren kívüli szakképzés, valamint a közoktatásban és a felsőoktatásban folyó szakképzés összhangjának megteremtésével kapcsolatban, a bizottság által indokolt változtatások megtételét.